tocak-logo
Na osnovu Ugovora između auto škole „TOČAK" iz Podgorice i Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, za sve članove SOVCG kao i članove njihovih užih porodica, omogućeno je polaganje vozačkih ispita, pod povoljnim uslovima, uz popust od 10 % i na četiri mjesečne rate.Zainteresovani član SOVCG treba u auto-školu "TOČAK" da sa sobom ponese ličnu kartu, člansku kartu SOVCG i da potpiše izjavu o prihvatanju plaćanja u četiri rate sa svog računa.