Sa firmom „EL-FON“ iz Nikšića je dogovorena mogućnost da članovi SOVCG mogu kupovati tablet uređaje i mobilne telefone, do dvanaest mjesečnih rata bez kamate, a zavisno od iznosa trgovine i visine plate člana SOVCG. Prodajni prostor u kom se može vršiti nabavka se nalazi u Nikšiću, u Ul. Potvrde za kupovinu se dobijaju u kod Predsjednika sind.organizacije u Nikšiću, Čedomira Purovića. uz prethodno podnošenje na uvid platnog listića člana i kopije Ugovora za vojnike po ugovoru.