Prva redovna Skupština SOVCG

Druga redovna Skupština SOVCG

Drugi rođendan SOVCG

Sa ispraćaja penzionera

Sastanci sa predstavincima EUROMIL

Sa informisanja

Sastanci IO

Sastanci sa MO i NGŠ

Treća redovna skupština SOVCG

Jednodnevni izlet u Cetinje

Sportsko-rekreativni izlet

fotogalerija/ŽABLJAK 2014

Okrugli sto "Građanin u uniformi" Beograd