Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Poster Kampanja Za dostojanstveno treće doba 01.08.2018

Poštovane kolege/ce,
Kao što vam je poznato, povodom Nacrta izmjena i dopuna Zakona PIO, Unija slobodnih sindikata Crne Gore pokrenula je sa Savezom sindikata Crne Gore zajedničku kampanju pod nazivom: „Za dostojanstveno treće doba“. U vezi sa tim, prosleđujemo vam tekstove: Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO, Predloga za izmjene i dopune radnog teksta Nacrta zakona PIO, važećeg zakona PIO, Prezentaciju sa press konferencije održane 01. avgusta 2018. godine i Promotivni plakat kampanje. Naknadno ćemo vam dostaviti i promotivni flajer u kojem će biti sadržane sve izmjene i dopune Zakona PIO koje smo predložili. Potrebno je da tokom narednih dana sa ovim materijalom, u mjeri koliko je to moguće, upoznate vaše sindikalne organizacije, kako bi se pripremili za aktivnosti koje nam predstoje na implementaciji izmjena i dopuna Zakona PIO koje smo predložili. Takođe, potrebno je da zadužite predsjednike sindikalnih organizacija da materijal koji vam prosleđujemo i naše predloge za izmjene i dopune Zakona PIO promovišu kod svojih članova/ca. 

U narednom periodu USSCG i SSCG će, u okviru kampanje, organizovati tribine u većim opštinama kako bi upoznali naše članstvo i širu javnost sa argumentima na kojima zasnivamo naše predloge za izmjene i dopune Zakona PIO i aktivnostima koje planiramo da preduzmemo kako bi isti bili usvojeni. Posebno ćemo se fokusirati na okrugle stolove koje će tokom javne rasprave organizovati predlagač Nacrta. Tribine i okrugli stolovi održaće se u periodu od 01. do 15. septembra o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti. Posebno je važno obezbijediti da ovim skupovima, u cilju podrške, prisustvuje što veći broj naših članova/ca.

Srdačan pozdrav,
Predsjednik USSCG
Srđan Keković