Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Poštovane koleginice i kolege,

Poznato vam je da je SOVCG 5. oktobra 2010. godine uspostavio Sindikalizam u MO i VCG. Poznato vam je i da je za to postojala realna potreba i bezbroj razloga. Ukazali smo tada na brojne probleme i nezakonitosti koje su opterećivali zaposlene, unaprijedili smo određena prava, izborili se za povećanje zarada, stvarali smo i gradili socijalni dijalog u kojem se čuo glas zaposlenih kada su u pitanju prava i problemi u oblasti rada i radnih odnosa.
Posebno smo bili ponosni na kvalitet socijalnog dijaloga koji smo uspostavili, razvijali i vodili, i koji je imao konkretne rezultate. EUROMIL kojem pripadamo je put SOVCG ka realnom socijalnom dijalogu i postignute rezultate isticao kao izuzetan primjer kako u regionu tako i među svim članicama ove organizacije.
Sve je ovo imalo svoj kvalitet i kontinuirani uspjeh do kraja 2016. godine kada dolazi do promjene menadžmenta na čelu ministarstva odbrane i kada se, umjesto saradnje i dijaloga, teži gušenju realnog i zdravog sindikalizma i potpunom degradiranju socijalnog dijaloga i SOVCG kao njenog nosioca. Ovo posebno dolazi do izražaja 2017. godine kada se zahtjevi SOVCG u toku izrade predloga novog Zakona o Vojsci potpuno ignoriši i kada se SOVCG suprostavio nezakonitom i diskriminirajućem otpuštanju velikog broja vojnika iz VCG protivno pozitivnim mišljenjima, ocjenama i predlozima njihovih pretpostavljenih.

Danas, gotovo dvije godine od jednostranog i nasilnog prekida socijalnog dijaloga i drastične diskriminacije prema SOVCG, koja još uvijek nesmanjenom žestinom traje, treba zaposleni u MO i VCG da pitaju Ministra odbrane i njegov tim šta je to konkretno urađeno na unapređenju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u MO i VCG.
Treba zaposleni da postave i druga pitanja. Koliko je stambenih objekata napravljeno ili bar počelo da se gradi? Koliko je stanova podijeljeno? Zašto je formirana Stambena zadruga? Šta su zaposleni izgubili njenim formiranjem? Zašto i po kojem zakonu oko 5% učlanjenih u ovu zadrugu upravlja stambenom politikom u Ministarstvu odbrane i dodijeljenim sredstvima za tu namjenu? Zašto su na čelu zadruge i njene skupštine lica koja su u MO i VCG prepoznata kao retrogradna i destruktivna? Zašto zaposleni nisu konsultovani u izradi Pravilnika za podjelu stanova, zašto o tome nije konsultovan SOVCG? Zašto se ovom samovoljom terorišu zaposleni i stavljaju u nepovoljan i neravnopravan položaj u odnosu na ogromnu manjinu koja je formirala ovu zadrugu? Zašto SOVCG nije uključen u izradu podzakonskih akata po donošenju novog Zakona o VCG? Zašto nismo konsultovani kada je predlagana i donešena Uredba o zaradama lica na službi u VCG, iako smo na tome insistirali a to je predstavljalo zakonsku obavezu poslodavca? Zašto se nastavilo sa neprodužavanjem službe u VCG vojnicima po ugovoru bez ikakvog obrazloženja. Niz je ovakvih pitanja.

O karakteru onih koji su eliminisali socijalni dijalog i koji su se odlučili za degradaciju sindikalizma a time i mišljenja zaposlenih govori niz činjenica. Penzionisali su Predsjednika SOVCG (nasilno i hitno) a zatim poručili da penzioner ne može biti na čelu sindikata iako im do tog momenta nije smetalo što je na čelu servilnog sindikata penzioner već dugo godina. Odbili su svaku komunikaciju sa Predsjednikom SOVCG ''jer je penzioner'' što prije svega govori o njima i njihovom sveukupnom kapacitetu. Stavove i mišljenja EUROMIL-a i MOR-a (Međunarodne organizacije rada) po ovom pitanju potpuno ignorišu.
Naprasno i bez najave u septembru 2017 godine Služba za finansijsko poslovanje je prekinula da obračunava članstvu SOVCG obaveze po osnovu kupovinu na odloženo plaćanje, dok to nijeurađeno prema servilnom sindikatu i njegovom članstvu. Težeći da vratimo ovo pravo, posredstvom Generalnog sekretara USSCG, ministar i njegov tim se nedavno odlučio da obračun rata prekine i servilnom sindikatu samo da članstvo SOVCG ne bi ostvarilo ovo pravo. Ovo govori mnogo o ministru, o njegovom sindikatu, o krajnjim namjerama nekoga ''kome zakon leži u topuzu''.

Angažovali smo Generalnog sekretara USSCG i Predsjednika EUROMIL-a da posreduju u prevazilaženju nastale situacije i uspostavljanju socijalnog dijaloga što nije dalo rezultate. Angažovali smo tim iz Izvršnog odbora SOVCG na čelu sa Podpredsjednikom SOVCG da prevaziđu nastalu situaciju, riješe postojeće probleme i uspostave socijalni dijalog ali bez uspjeha. Dali smo prostor Ministru odbrane da pokaže svoje pravo lice i namjere što je on i učinio.

SOVCG se pridržavao principa zakonitog postupanja i oslonca na Ustav i zakone Crne Gore pa smo se u cilju rješavanja problema antisindikalne diskriminacije i nezakonitog postupanja Ministra odbrane i njegovog tima tražili zaštitu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, pokrenuli smo tužbe za diskriminaciju, pokrenuli smo ustavnu inicijativu. Tu je i tužba zbog nailnog penzionisanja Predsjednika SOVCG. O ishodu ovih postupaka ćemo obavijestiti članstvo i javnost, vjerujemo da će biti u našu korist.

Do sada smo se uzdržavali javnog istupanja o sveobuhvatnoj antisindikalnoj kampanji i diskriminaciji prema SOVCG nadajući se da ćemo nastalo stanje prevazići kroz dijalog ali do toga očigledno nije došlo, što nam daje za pravo ali čini i obavezu da ubuduće o svim dešavanjima informišemo naše članstvo, zaposlene i javnost Crne Gore.

Predsjednik SOVCG
Potpukovnik Nenad Čobeljić