Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Poštovane koleginice i kolege, sindikalni saborci,

Danas se navršava 10 godina od osnivanja Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore, ili preciznije njegove preteče – Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore.
Na današnji dan u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu su se okupili ljudi koji su smatrali da je neophodno da se stvori organizacija koja će se na dostojanstven i principijelan način boriti za prava pripadnika Vojske Crne Gore, za njihov bolji socijalni i ekonomski položaj u društvu. Tom danu je naravno prethodilo nekoliko dana priprema i već u tim danima je osnivanje našeg SOVCG bilo od strane poslodavca prepoznato kao nepoželjno i preduzeli su radnje da se onemogući njegovo osnivanje. Nakon tog dana i u narednim danima a kasnije i godinama do današnjeg dana, poslodavac nikada nije u pravoj mjeri prepoznao i uvažavao SOVCG kao autentičnog predstavnika zaposlenih koji želi u duhu socijalnog dijaloga dolaziti do rješenja koja nijesu samo pozitivna za zaposlene već i za cjelokupnu strukturu MO i VCG. U tom odnosu prema SOVCG je svakako bilo i veoma neprimjerenog ponašanja i targetiranja i SOVCG kao organizacije ali i pojedinačno manje više svakog člana. Naravno, poslodavac je opravdanje u svom odnosu prema SOVCG iskazivao zbog oštre retorike i ukazivanja na nezakonitosti u radu, posebno u dijelu kršenja ljudskih prava i sloboda u VCG.
Za proteklih 10 godina koliko postojimo, na dužnosti Ministra odbrane Crne Gore su se promijenila tri ministra odbrane, koji su svako na svoj način bili specifični u odnosu prema SOVCG.
Prvi ministar je SOVCG nedugo nakon osnivanja targetirao kao neprijateljski sindikat, direktno ga označavajući čak i kao terorističku organizaciju, koja je rušila vojni spomenik. Naravno, ovo je sve bilo sa ciljem da se zaposleni dovedu u zonu straha od učlanjenja u naš Sindikat, a time i spriječi omasovljenje koje je bilo evidentno. Naravno, i uspjeli su u svom naumu jer su zloupotrebljavali resurse položaja na kojima su se nalazili, ne samo Ministar već i najbliži saradnici u MO i VCG.
Drugi ministar je pokazao znatno fleksibilniji odnos, dajući mogućnost da se u jednoj normalnoj komunikaciji i dijalogu dolazi do rješenja, ali opet ne u punom kapacitetu, jer je SOVCG još bio pod „oznakom“ nepoželjnog sagovornika, posebno za lica koja su i pored promjene ministra, ostala u strukturama MO i VCG na važnim položajima, sa kojeg su nastavili djelovanje koje nije bilo u duhu iskrenog socijalnog dijaloga.
Treći i još uvijek aktuelni ministar odbrane, je uradio i preduzeo sve kako bi se SOVCG uništio ili onesposobio u mjeri da ne postoji. To se u najkraćem može objasniti tako. Sve radnje koje je aktuelni ministar preduzimao su bile sa pozicije moći i uz neograničene zloupotrebe službenog položaja, uz svesrdnu pomoć sadašnjeg ali i bivšeg Načelnika GŠVCG kao i većeg broja lica iz MO i pojedinih komandanata jedinica.
Ipak, SOVCG je opstao, a ministri su ti koji su se mijenjali. Tako će biti i ubuduće.

Pred SOVCG su velike obaveze i zadaci, prevashodno na oporavku od navedenih štetnih uticaja i jačanju unutrašnje strukture. Kao jedan od primarnih zadataka je izrada granskog kolektivnog ugovora za sektor odbrane, i uvjereni smo da ćemo u komunikaciji sa novom Vladom Crne Gore naći zajednički jezik i da će se i ovo kao i druge aktivnosti odvijati u okvirima socijalnog dijaloga, koji će kreirati jedan sasvim drugačiji ambijent za sve zaposlene u Vojsci Crne Gore od dosadašnjeg.
SOVCG je u cjelokupnom svom radu u prethodnih 10 godina jasno pokazao svim zaposlenima u VCG i MO da se želi izboriti za bolji standard, bolje uslove života i rada i veći nivo bezbjednosti na radu za zaposlene u VCG. Kao što smo i u prethodnih 10 godina strpljivo, predano i može se reći hrabro davali svoj doprinos za prevazilaženje nagomilanih problema, tako ćemo nastaviti i u narednom periodu jer imamo pripadnike Vojske Crne Gore koji to zaslužuju, a imamo i njihove predstavnike u organima SOVCG koji će to na valjan način i predstaviti poslodavcu i izboriti se za isto.
Na kraju, svim članovima SOVCG želim srećan i zaslužen jubilej – 10 godina od osnivanja, sa željama da će naš rad u narednom periodu biti u značajno drugačijoj atmosferi i sa konkretnim rezultatima kojima ćemo se ponositi.

Živio Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore !!

Predsjednik SOVCG
Zdravko Kasalica