BONA_LAB
Na osnovu Ugovora između privatne zdravstvene ustanove „Bonalab-prima" iz Podgorice i Sindikalne organizacije Vojske Crne Gore, za sve članove SOVCG i članove njihovih porodica u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi je obezbijeđen popust u plaćanju od 20% na ukupnu cijenu izvršenih usluga. Po Ugovoru, naš član ili član porodice je dužan radi utvrđivanja identiteta da pokaže svoju ličnu kartu, i člansku kartu SOVCG i time ostvaruje navedeni popust.Osim ove laboratorije, koja se nalazi u Podgorici, u ul. Nikole Kovačevića 7 (kod doma zdravlja u bloku V) i na Starom Aerodromu (kod doma zdravlja), popust se može ostvariti i u laboratorijama „MANSA MEDICA" u Tivtu (kod pošte) i „MIL-MEDICA" u Nikšiću (kod dječije bolnice), s pozivanjem na Ugovor sa „Bonalab-prima" labaratorijom.