Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana 25.septembra 2019.godine u vremenu od 08:30 do 09:45 sati na inicijativu SOVCG održan je sastanak sa Ministrom odbrane. Pored Ministra g.dina Bošković Predraga, ispred MO su prisustvovali Državni sekretar MO g.din Filipović Slobodan i Direktor direktorata za ljudske resurse g.din Volkov Mihailo.

Delegaciju SOVCG su činili predsjednik SOVCG Kasalica Zdravko, potpredsjednik SOVCG Dragišić Goran i predsjednik GO SOVCG Mališić Miroslav.
Teme sastanka su bile inicijative za popravljanje materijalnog položaja i standarda zaposlenih u sektoru odbrane. Dogovorene su dalje aktivnosti na ovom planu i novi sastanak u drugoj polovini oktobra mjeseca.

O konkretnijim rezultatima ovih razgovora ćemo blagovremeno informisati članstvo.